Categorisatie van trauma’s

Franz Ruppert hanteert verschillende categorieën van trauma’s. Afhankelijk van de gebeurtenis openbaren zich andere symptomen. Traumacategorieën:

  • Existentieel trauma (natuurgeweld of menselijk geweld)
  • Verliestrauma
  • Seksueel trauma
  • Liefdestrauma (symbiose-/hechtingstrauma)
  • Vroegkinderlijk trauma (bindingssysteemtrauma)

In onderstaande afbeelding zijn de belangrijkste trauma’s als gevolg van geweld en gebrek aan liefde weergegeven.

afbeelding6

In algemene zin kan gesteld worden dat de trauma’s dichter bij het middelpunt van de cirkel een grotere impact kennen en een intensievere begeleiding vragen in de verwerking.