Hoe werkt het?

Als het niet goed gaat met iemand worden er manieren gezocht om diegene zich beter te laten voelen. Veel voorkomende reacties zijn: proberen de omgeving te veranderen (zoals ander werk zoeken), de symptomen bestrijden (bijvoorbeeld door pillen te slikken) en de overlevingsdelen te versterken (zie de pagina: Theorie). Deze pogingen geven op de lange termijn echter vaak teleurstellende resultaten, omdat de diepere oorzaken niet in ogenschouw worden genomen. De werkwijze die ik gebruik zorgt voor integratie van afgesplitste delen in de persoonlijkheidsstructuur en daarmee voor herstel.

Belangrijk bij de werkwijze is dat er volledige veiligheid en vertrouwen is. Dit is een grote verantwoordelijkheid van de begeleider. In deze situatie kan de cliënt werken vanuit de eigen, gezonde autonomie en de eigen overlevingsstrategieën onderzoeken. Een gevolg is dat de gezonde delen van iemands persoonlijkheid worden versterkt. Van daaruit kan geleidelijk en voorzichtig een ontmoeting en integratie tussen de traumadelen en gezonde delen plaatsvinden, zonder dat nieuwe psychische afsplitsingen ontstaan.

De cliënt formuleert een ‘verlangen’. Dit is een zelf geformuleerde zin van wat op dat moment speelt voor de persoon. De woorden in de zin kunnen woord voor woord worden opgesteld door middel van resonantiepunten buiten zichzelf (andere mensen of objecten). Tussen de opsteller en de representant ontstaat een interactie. De begeleider zorgt voor een veilige setting, begeleidt het proces en helpt om de verschijnselen die zich aandienen bij de opstelling te duiden. Essentieel is dat de cliënt zelf de regie neemt en zich op emotioneel niveau kan verbinden met de gebeurtenissen die zich ontvouwen. Feitelijk vindt er door middel van de spiegelresonantie een ontmoeting plaats van de – tot dan toe – onbewuste delen van iemands psyche. Tijdens de opstelling zendt de cliënt op energetisch niveau signalen uit die bij de representanten zorgen voor een nauwkeurige reactie en de onderliggende psychische structuren blootlegt. De psychische structuur van iemand wordt aldus in een opstelling gespiegeld. De gezonde delen worden versterkt, de overlevingsdelen ontmaskerd en verminderd en de traumadelen worden bevrijd en geïntegreerd.

afbeelding11

Een opstelling van de spiegelresonantie duurt circa 30 tot 60 minuten en kan zowel individueel (cliënt en begeleider) als in groepen (met meer representanten voor de woorden van het ‘verlangen’) worden uitgevoerd. Bij individuele sessies vervult de begeleider de rol van representant voor een gekozen woord. Er wordt in de regel niet gewerkt met vaste afspraken: je bepaalt zelf wanneer je toe bent aan een volgende afspraak. Ook dit is volgens het uitgangspunt dat er gewerkt wordt vanuit je eigen, gezonde autonomie.

Als je meer wilt weten over trauma’s en psychische afsplitsingen adviseer ik je de pagina ‘Theorie’ te lezen. Dit kan helpen om jezelf (en misschien ook anderen) beter te begrijpen. Voor de effectiviteit van de methode is kennis, begrip en acceptatie van de theorie echter niet voorwaardelijk. Heling vindt plaats tijdens de spiegelresonantiesessie op onbewust niveau. Het gaat om de emotionele verwerking op dieper niveau (onbewust). Begrip in het bewustzijn kan ondersteunend zijn, maar is niet de essentie van de verwerking.

Tarieven

  • Eerste afspraak voor kennismaking en oriëntatie (1.5 uur) kosteloos
  • Individuele afspraak (ca. 1.5 uur) € 95,- incl. BTW
  • Groepsbijeenkomsten € 20,- incl. BTW [1]

Voor financieel minder draagkrachtigen (zoals studenten) zijn gereduceerde tarieven in overleg mogelijk.

[1] Afhankelijk van omvang groep, tijdsduur en aantal bijeenkomsten zijn andere tarieven mogelijk.