Seksueel trauma

Iemand kan in de kindertijd een seksueel trauma oplopen, bijvoorbeeld door seksuele handelingen die worden verricht tegen de vrije wil van het opgroeiende kind. De lichamelijke en emotionele reacties zijn voor het kind verwarrend. Er ontstaat verwarring over seksualiteit en liefde. Zijn de seksuele handelingen en de bijbehorende reacties uitingen van liefde of van geweld? Het kind deelt zich psychisch op, om hiermee nare en verwarrende gevoelens zoals angst, pijn, walging, woede en soms lustgevoelens te onderdrukken. In het dagelijks leven wordt het uiten van deze emoties onderdrukt. De persoon weet later geen raad met de eigen, seksuele behoeftes. Slachtoffers van seksueel misbruik worden later vaak dader.

Mogelijke overlevingsstrategieën zijn:

  • ontkenning en onderdrukking van de eigen seksualiteit
  • verwarring over de eigen identiteit
  • eetstoornissen (anorexia, boulimia, obesitas)
  • drugsgebruik
  • doorgeven van eigen, pijnlijke ervaringen aan anderen
  • veel wisselende, seksuele relaties of seksverslaving
  • controleren van seksualiteit van de eigen kinderen (bijvoorbeeld projectie van dadergedrag door misbruikte moeders op eigen zonen)