Tot slot

De meergenerationele psychotraumatologie biedt een theoretisch kader om verschijnselen bij individuen, familiesystemen, groepen, volken en samenlevingen als geheel te beschrijven en te verklaren. Dezelfde traumatische gebeurtenissen kunnen door individuele verschillen (bijvoorbeeld tussen gezinsleden) zorgen voor verschillende overlevingsstrategieën. Het ene gezinslid vertoont bijvoorbeeld chaotisch gedrag, terwijl de ander rigide trekjes krijgt. De ene persoon wordt passief en aan ander hyperactief. De methode met de spiegelresonantie (opstellingen van het ‘verlangen’) helpt om de dieperliggende oorzaken van symptomen en verschijnselen te begrijpen. De helende effecten van de methode worden niet bereikt door cognitief inzicht, maar door geleidelijk, emotioneel contact te maken met de afgesplitste traumadelen. Hierdoor vindt verwerking en integratie plaats.

Literatuurlijst

Broughton, V. (2013). The heart of things: Understanding trauma – working with constellations. Steyning, England: Green Balloon Publishing.

Broughton, V. (2015). Stilstaan bij trauma: Een heldere uiteenzetting over het ontstaan van trauma en de traumaverwerkingsmethode van Franz Ruppert. Eeserveen, Nederland: Mens!

Kolk, B. van der. (2014). The body keeps the score: Brain, mind and body in the healing of trauma. New York, USA: Viking.

Levine, P. A. (2011). De stem van je lichaam: Trauma’s helen met je lichaam als gids. Haarlem, Nederland: Altamira.

Ruppert, F. (2009). De verborgen boodschap van psychische stoornissen: De waarheid heelt de waan. Een revolutionaire kijk op psychosen en vormen van schizofrenie en de helende werking van familieopstellingen. Eeserveen, Nederland: Akasha.

Ruppert, F. (2011). Symbiose en autonomie: Een weg uit symbiosetrauma en destructieve afhankelijkheid. Traumaopstellingen als nieuwe benadering. Eeserveen, Nederland: Akasha.

Ruppert, F. (2012). Bevrijding van trauma, angst en onmacht: Op weg naar gezonde autonomie en liefde. Nieuwe inzichten in het werken met opstellingen. Eeserveen, Nederland: Akasha.

Ruppert, F. (2014). Vroegkinderlijk trauma: Zwangerschap, geboorte en eerste levensjaren. Eeserveen, Nederland: Akasha.

Wentink, M. (2014). Je verlangen dwaallicht of kompas? Over verlangens, innerlijke verdeeldheid en vervulling. Eeserveen, Nederland: Akasha.